Xem thông tin chi tiết

Cá mú đen sống size 3-4kg/con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46150
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;