Xem thông tin chi tiết

Cá quả sông Đà sống size 1.2- 2kg/ con

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 42025
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;