topBanner
Cà rốt VG Đà Lạt
Cà rốt VG Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Cà rốt VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30955 Mã vạch:  040806
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
58.000₫
avtSrc
;