topBanner
Xem thông tin chi tiết

Cá Trắm Đen sông Đà cắt khúc

Thương hiệu Thủy hải sản nội địa SKU: 46020
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;