topBanner
Cải xoăn hữu cơ Đà Lạt
Cải xoăn hữu cơ Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Cải xoăn hữu cơ Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 30927 Mã vạch:  809243
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;