Xem thông tin chi tiết

Chả mực Cô Vân (Kg)

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 44018
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;