Chuối tiêu hồng

Thương hiệu Trái cây nội địa SKU: 52016
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
28.000₫
;
fb-chatfb-chat