Xem thông tin chi tiết

Chuối tiêu hồng

Thương hiệu Trái cây nội địa SKU: 52016
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;