Diềm thăn bò Quê

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 11006
ĐVT: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
359.000₫
;
fb-chatfb-chat