topBanner
Dưa leo gai VG Đà Lạt
Dưa leo gai VG Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Dưa leo gai VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 35020 Mã vạch:  040424
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;