Gà Trống Lễ Lạc Thuỷ

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 22030
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
229.000₫
;
fb-chatfb-chat