topBanner
Hành tây VG Đà Lạt
Hành tây VG Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Hành tây VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 35011 Mã vạch:  040691
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
60.000₫
avtSrc
;