Mít cắt miếng đặc biệt - Việt Hưng

Thương hiệu Trái cây nội địa SKU: 52038
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
79.000₫
;
fb-chatfb-chat