Nạc vai Lợn đen Hòa Bình
Nạc vai Lợn đen Hòa Bình

Nạc vai Lợn đen Hòa Bình

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 12024
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
241.000₫
avtSrc
;
fb-chatfb-chat