Xem thông tin chi tiết

Nạc vai lợn Hòa Bình

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 13009
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;