Nạc vai lợn Hòa Bình

Thương hiệu Thịt nội địa SKU: 13009
ĐVT: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
205.000₫
;
fb-chatfb-chat