Nạc vai lợn Hòa Bình
Nạc vai lợn Hòa Bình

Nạc vai lợn Hòa Bình

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 13009
ĐVT: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
185.000₫
205.000₫
-9.756%
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
Giảm 20.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 30/5/2023
Áp dụng
avtSrc
;
fb-chatfb-chat