Xem thông tin chi tiết

Nem cuốn Sói Biển

Thương hiệu OEM SKU: 18004
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;