Nem cuốn Sói Biển

Thương hiệu OEM SKU: 18004
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
189.000₫
;
fb-chatfb-chat