Xem thông tin chi tiết

Ốc hương size 90-100 con/kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46033
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;