topBanner
Ớt chuông đỏ VG Đà Lạt
Ớt chuông đỏ VG Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Ớt chuông đỏ VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 35016 Mã vạch:  040189
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;