Xem thông tin chi tiết

Sò huyết size 60-80 con/Kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46070
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
Sói Biển
;