Sò thưng size 20-25 con/Kg

Thương hiệu Thủy hải sản nội địa SKU: 46086
ĐVT: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG
0.5 KG
1 KG
189.000₫
;
fb-chatfb-chat