topBanner
Xem thông tin chi tiết

Sò thưng size 20-25 con/Kg

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46086
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;