topBanner
Xem thông tin chi tiết

Sườn Thăn lợn Hòa Bình

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 13010
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;