Táo Ambrosia Canada size 36 - 40
Táo Ambrosia Canada size 36 - 40

Táo Ambrosia Canada size 36 - 40

Xem thông tin chi tiết

Táo Ambrosia Canada size 36 - 40

Thương hiệu Trái cây nhập khẩu SKU: 52250
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;