Xem thông tin chi tiết

Táo Hữu Cơ Juliet

Thương hiệu Trái cây nhập khẩu SKU: 51021
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 40.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 22/4/2024
Áp dụng
avtSrc
;