Táo Pink Lady size 80 
Xem thông tin chi tiết

Táo Pink Lady size 80 - 90

Thương hiệu Trái cây nhập khẩu SKU: 52249
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;