Thanh long ruột đỏ hữu cơ  USDA
Xem thông tin chi tiết

Thanh long ruột đỏ hữu cơ USDA

Thương hiệu Trái cây nội địa SKU: 11533
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 10.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 18/4/2024
Áp dụng
avtSrc
;