topBanner
Xem thông tin chi tiết

Tôm Alaka sống 1.8kg/con up

Thương hiệu Đang cập nhật SKU: 46029
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;