topBanner
Xà lách lo lo xanh VG Đà Lạt
Xà lách lo lo xanh VG Đà Lạt
Xem thông tin chi tiết

Xà lách lo lo xanh VG Đà Lạt

Thương hiệu CP SKU: 35013 Mã vạch:  809052
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
86.000₫
avtSrc
;