Xem thông tin chi tiết

Xoài Cát Chu Cao Lãnh Loại 1

Thương hiệu Trái cây nội địa SKU: 52055
Đơn vị tính: Kg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
0.3 KG0.5 KG1 KG
avtSrc
;