topBanner
Xem thông tin chi tiết

Cá hồi Nauy Fille

Thương hiệu Thủy hải sản nhập khẩu SKU: 45002
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
KhayKg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
Chọn 1 trong những khuyến mãi sau
icon
Giảm 50.000₫ (áp dụng vào giá sản phẩm)
HSD: 10/12/2023
Áp dụng
avtSrc
;