Xem thông tin chi tiết

Cá hồi Nauy Fille

Thương hiệu Thủy hải sản nhập khẩu SKU: 45002
Đơn vị tính: Kg
Đơn vị tính: Kg
KhayKg
KHỐI LƯỢNG: 1 KG
avtSrc
;